စာချစ်သူအတွက် စာလက်ဆောင်(ကဗျာ)

စာချစ်သူအတွက် စာလက်ဆောင်(ကဗျာ)

ရပ်တန့်ခြင်း

မသိခင်က

တွင်တွင်ဆည်းပူး ပြည့်ဝ၏။

မတတ်ခင်က

လျင်လျင်နည်းကူး စေ့င၏။

တတ်ပြီထင်သည်

ဤတွင်ရပ်တန့် သွားလေသတည်း။  ။

မောင်ယဉ်မှူး

 

Scroll to Top